Müügitingimused

Ettevõtte juriidilised andmed

Ärinimi: Frank and Artur OÜ
Registrikood: 16112971
Juriidiline aadress: Põhja pst 21/2 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond, Eesti 10412
KMKR nr: EE102323627

Müügitingimuste kehtivus

 • Müügitingimused kehtivad www.lastemängud.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Frank and Artur OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 • Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.lastemängud.ee

Hinnainfo

 • Kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
 • Kõik Veebipoe poolt võetud maksed tehakse eurodes.
 • Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse  www.lastemängud.ee. veebilehel

Tellimuse vormistamine

 • Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 • Kui soovite säilitada oma andmeid ja tellimuste ajalugu meie süsteemis ning jälgida oma tellimuste staatust, siis registreerige enne ostu sooritamist kasutajaks klikkides lingile „Registreeri Kasutajaksˮ. Vaikimisi sooritatakse tellimus külalisena.
 • Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Maksma”.
 • Tellimuse vormistamise kontrollige üle ostukorv ning valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ.
 • Seejärel täitke arvelduse jaoks vajalikud andmed ning valige makseviis mida kasutades saate tasuda sooritatud tellimuse eest.
 • Teie tellimus ja arve tühistatakse 7 päeva pärast tellimuse vormistamist, kui laekumist ei ole toimunud. Ühel kasutajal võib korraga olla aktiivne üks “Laekumise ootel” staatuses tellimus.
 • Tellimusi postitatakse igal tööpäeval. Reeglina postitatakse tellimus hiljemalt makse laekumisele järgneval tööpäeval. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda klienditoe poole. Kui tellimus esitatakse ja makse laekumine toimub reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Riigipühadel tellimusi ei postitata.

Müügilepingu jõustumine

 • Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või www.lastemängud.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 • Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 • Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Frank and Artur OÜ pangakontole.

Kohaletoimetamine

 • Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 • Tarneaeg on maksimaalselt 7 päeva. Kasutame Itella pakiautomaate, DPD kullerit ning ise järele tulemise võimalust.
 • Veebipoe lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Frank and Artur OÜ pangakontole.
 • Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha

Tagastamisõigus

 • Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingust taganemise tähtaega hakatakse lugema päevast, kui tarbija sai kauba kätte.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 • Kauba tagastamiseks tuleb hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Veebipoodi teavitada oma otsusest ühemõttelise avaldusega aadressil frankandartur@gmail.com või kasutades klienditoe vormi aadressil www.lastemängud.ee/kontakt
 • Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Veebipood võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tarbija on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.

Vääramatu jõud

 • Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 • Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid.
 • Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mis kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kasutajale.
 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Frank and Artur OÜ. Frank and Artur OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Swedbank AS´le.
 • Frank and Artur OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. eelpool nimetatud volitatud töötlejatele.
 • Frank and Artur OÜ töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Veebilehel
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 • Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Pretensioonide esitamise kord

 • Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 • Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood www.lastemängud.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 • Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 • Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood
 • Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile frankandartur@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Rendiga seotud tingimused

 • Rendi maksumus ja kestvus. Rentida on võimalik 2 nädala kaupa. 2 nädala rendihind on 32€. Rendi perioodi on võimalik pikendada teavitades sellest ette info@lastemangud.ee e-mailile ning tehes uus makse läbi e-poe. Juhul kui soovid rendiperioodi lõpus toote välja osta, siis teavita sellest ette info@lastemangud.ee ning koostame arve.  Arve summast arvestame makstud rendiperioodi hinna maha kuni 32€ ulatuses.
 • Renditava toote kättetoimetamine. Toote kättetoimetamine Eesti piires on tasuta. Kättetoimetamise aeg kuni 7 päeva.
 • Renditoote tagastamine. Tagastada on võimalik kas kulleriga või ise ära tuues. Tagastus aadress on Põhja pst 21/2-43 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10412. Tagastamise kulud katab tagastaja.
 • Hilinemine. Tagastamisega hilinemise korral on Frank and Artur OÜ´l õigus nõuda iga hilinetud päeva eest 2,3€ renditasu. Toote tagasi jõudmisel koostab Frank and Artur OÜ arve hilinenud päevade eest.
 • Toote kahjustamine ja leppetrahv. Juhul kui toode on kahjustada saanud minimaalselt ja arvestades mõistlikku ja loomulikku kasutamist, siis leppetrahve ei rakendu. Juhul kui mõni toote osa on saanud kahjustada selliselt, et see on vaja välja vahetada, kuid toode ise on siiski kasutatav, siis rakendub leppetrahv 32€. Juhul, kui toote mõni osa on saanud märkimisväärselt kahjustada ja antud toodet ei ole võimalik enam edasi rentida, siis kohustub rentija toote välja ostma. Summa arvutame toote tavahinnast ning vähendame rendi eest makstud summa võrra. Kui rentija keeldub leppetrahvi tasumisest, siis on Frank and Artur OÜ´l õigus anda võlgnevus edasi võlanõuetega tegelevale ettevõttele. Vaidlused eelistame lahendada suhtleses rentijaga.

 

X